III Odyseja Historyczna w Sępopolu

58

W miniony weekend w Sępopolu odbyła się III Odyseja Historyczna „Dawno temu w Barcji”. Funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentowali sprzęt i mówili o naborze do służby.

Odwiedzający mogli zapoznać się z zadaniami Straży Granicznej oraz warunkami przyjęcia do służby. Funkcjonariusze odpowiadali na liczne pytania dotyczące poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej, wymogów i egzaminów wstępnych jakim musi sprostać kandydat ubiegający się o przyjęcie do formacji. Osobom zainteresowanym służbą w Straży Granicznej wręczono materiały informacyjne dotyczące naboru. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli zobaczyć film o codziennej służbie funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Najmłodsi goście brali udział w grach i zabawach przygotowanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Sępopolu. 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronie https://www.wm.strazgraniczna.pl/, w zakładce rekrutacja do służby w W-MOSG.